Jokūbas

Jokūbas

Programos metu patyriau, kaip Jis mane laisvina iš kaltės, gėdos, baimės ir nestovi su „kuoka“ man už nugaros :) , kai kažkur klupinėju ir nesiseka. Supratau, kad Dievas stipriai kovoja už mane ir teikia pagalbą man kiekvieną dieną...

Bernadeta

Bernadeta

Sunku žvelgti į sužeistas vietas, kyla noras pabėgti. „Gyvojo vandens“ grupėje kiekvieną savaitę buvo proga sustoti, giliau pažvelgti į save, atpažinti, kas trukdo būti laiminga, džiaugtis gyvenimu, mylėti ir priimti meilę...

Monika

Monika

Dėkoju Dievui už šią programą. Galimybę pažvelgti į savo širdies gelmes, pamatyti sužeidimus ir dėl jų melstis priėmiau kaip brangią dovaną. Buvo gera, kad saugioj aplinkoj galėjau visiškai atvirai kalbėti apie tai, kas labiausiai skauda...

Lina

Lina

Kai susivokiau, kad išorinė krikščioniška „senos“ tikinčiosios poza nebeatspindi to, kas viduje, kad širdyje esu pilna visai kitokių jausmų, negu rodau kitiems, kad nesu tokia krikščionė, kokia pagal tikėjimo metų „stažą“ turėčiau būti, gimė didžiulis noras iš to išeiti, apsivalyti...

Silvija

Silvija

Kai aš pradėjau lankytis šioje programoje, supratau savo didžiulio nesaugumo šaknis bei patyriau, kad Dievas gydo šias žaizdas. [...], jog tėvišką patvirtinimą, meilę bei apsaugą galiu gauti iš Dangiškojo Tėvo, kai ateinu pas Jį tokia, kokia esu, - sužeista, nuodėminga, apleista, vieniša, ieškanti, trokštanti..

Pradžioje, 2017

Kviečiame dalyvauti į programas ,,Pradžioje” Vilniuje. 

Susirinkimai vyks Joanitų vienuolyne, Antakalnio g. 27, pirmadienio vakarais.

Pradedame: 2017 vasario 13 d.

Jei norite ir jūsų aplinkybės leidžia dalyvauti programoje, prašome užpildyti anketą ir ją atsiųsti iki sausio 29 d. adresu gyvojovandens@gmail.com

 

 

Seminaras "Kelias į vyriškumą"

Kelias į vyriškumąKaip atrasti kelią vedantį į vyriškumą? Kaip priimti iššūkius? Kokius etapus turime praeiti tapdami vyrais?

Balandžio 11 d. 9.30–16.30 val., Antakalnio g. 27, Vilnius
Šv. Jono brolių vienuolyne, Jono Pauliaus II salėje

Programa „Gyvasis vanduo“

„Kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.“ (Jn 4, 14)

Nepaisant bažnyčių, jų vadovų ir įvairių tarnysčių pastangų, daugeliui Viešpatį mylinčių krikščionių nepavyksta atsisakyti senų įpročių, senojo tapatumo, netvarkos seksualumo srityje, priklausomybių, gynybinės elgsenos. Emocinės žaizdos, prisiminimai apie patirtą apleidimą ir prievartą, sąmyšis dėl savo gimties tapatumo, pačiam žmogui nepriimtinas potraukis tai pačiai lyčiai, sunkumas išlaikyti gerus santykius gesina kasdienio gyvenimo džiaugsmą.

Programa „Prieš srovę“

Tai 8 savaičių programa, skirta ieškantiems tiesos lytiškume bei santykiuose. Šioje rogramoje gali dalyvauti visi, kurie trokšta savo lytiškumo išgydymo: tiek ieškantys sąmoningumo tikėjime, tiek aktyviai praktikuojantys krikščionys.

Per kassavaitinius susitikimus šlovinama, klausomasi mokymo ir krikščioniško liudijimo apie patirtą asmeninį Jėzaus prisilietimą, taip pat meldžiamasi bei dalijamasi mažose grupėse. Programą sudaro 8 temos:

Programa „Pradžioje…“

Ši programa skirta kiekvienam suaugusiam asmeniui, kuris nori peržiūrėti svarbiausius savo tėvų šeimos santykius. Tam ryžtis mus pastūmės įvairios problemos: vidinė tuštuma, nerimas, gėda, plaukimas pasroviui gyvenime, jausmas, kad esi našlaitis, tam tikro vaidmens atlikimas, gyvenimas su kauke, nesutarimai su valdžią turinčiais asmenimis, pasyvumas, kontrolė, tarpusavio priklausomybė, nesutarimai su kolegomis darbe, negebėjimas pasakyti „ne“, vienišumas, žema savivertė, atstūmimas, užstrigimas nenaudinguose santykiuose, izoliacija, įniršis, kenkimas sau ir t.t.

„Kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.“ (Jn 4, 14)