Programa „Pradžioje…“

Versija spausdinimuiVersija spausdinimui

Ši programa skirta kiekvienam suaugusiam asmeniui, kuris nori peržiūrėti svarbiausius savo tėvų šeimos santykius. Tam ryžtis mus pastūmės įvairios problemos: vidinė tuštuma, nerimas, gėda, plaukimas pasroviui gyvenime, jausmas, kad esi našlaitis, tam tikro vaidmens atlikimas, gyvenimas su kauke, nesutarimai su valdžią turinčiais asmenimis, pasyvumas, kontrolė, tarpusavio priklausomybė, nesutarimai su kolegomis darbe, negebėjimas pasakyti „ne“, vienišumas, žema savivertė, atstūmimas, užstrigimas nenaudinguose santykiuose, izoliacija, įniršis, kenkimas sau ir t.t.

Paprastai rengiama dešimt vakarinių kassavaitinių susitikimų, kurių metu giedama, pristatoma tema, dalijamasi, meldžiamasi grupelėse. Programą sudaro 10 temų:

  • Pradžioje Dievas... – ar mes gyvename taip, kaip Dievas numatė?
  • Kryžius
  • Mūsų motina
  • Būti motinos dukra/sūnumi: atskiri užsiėmimai
  • Motinos meilės priėmimas
  • Mūsų tėvas
  • Būti tėvo dukra/sūnumi: atskiri užsiėmimai
  • Tėvo meilės priėmimas
  • Broliai/seserys ir bendraamžiai
  • Kelionė tęsiasi

„Kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.“ (Jn 4, 14)